Haberler > Bodumda 1 Gecede 176 Ka�ak G��men Yakaland?.

Mu?la�n?n Bodrum il�esinde 1 gecede, yasa d??? yollarla Yunanistan adalar?na gitmek isteyen toplan 176 ka�ak g��men ve 1 ?ngiliz yakaland?.
Bodrum Sahil G�venlik Komutanl???�na ba?l? ekipler il�e �evresindeki denizlerde devriye g�revi yapt?klar? s?rada, Yal?kavak a�?klar?nda yelkenli bir teknede 84 ka�ak g��men ile tekne kaptan? 55 ya??ndaki ?ngiliz vatanda??, G�mbet a�?klar?nda 47, Akyarlar a�?klar?nda ise 45 ka�ak g��men g�zalt?na al?nd?. Yelkenli tekne, s�rat botu ve ?i?me botlarla Yunanistan adalar?na gitmeye �al??an toplam 176 ka�ak g��menin Suriyeli, Afgan ve Mynmarl? olduklar? �?renilirken, Yal?kavak a�?klar?nda yakalanan yelkenli teknenin ?ngiliz kaptan? ise rahat tav?rlar?yla dikkat �ekti. 
Ka�ak g��menlerin aras?nda rahat bir ?ekilde oturarak kitap okuyan ?ngiliz kaptan?n organizat�r olup olmad??? ise yap?lacak sorgunun ard?ndan belli olacak.
Yal?kavak Tilkicik Koyu'nda yelkenli teknede yakalanan 84 g��menin aras?nda bulunan �ocuklar ise Yal?kavak Jandarma Karakolu'nda, etrafta olup bitenlere ald?rmadan oyun oynad?. Jandarmada i?lemleri tamamlanan ka�ak g��menlerin yabanc?lar ?ubesindeki i?lemlerinin ard?ndan Suriyeliler haricinde s?n?r d??? edilece?i �?renilirken, yaz sezonuna girilmesiyle ba?layan deniz trafi?indeki yo?unluk nedeniyle Bodrum Sahil G�venlik Komutanl??? ekipleri de 24 saat boyunca Ege Denizi'ndeki devriyelerini artt?rd?.
Kaynak: Aktueldeniz
25 Mayıs 2015, Pazartesi