Haberler > Bodrumda 82 ka�ak g��men yakaland?.

Havalar?n ?s?nmas?yla birlikte Ege k?y?lar?m?zda ka�ak g��men ak?n? ya?an?yor. Bodrum'da d�zenlenen iki operasyonda Suriye ve Afganistan uyruklu 82 ka�ak yakaland?.
Bodrum'da d�zenlenen iki operasyonda Suriye ve Afganistan uyruklu 82 ka�ak yakaland?.?hbar �zerine harekete ge�en Bodrum Sahil G�venlik Komutanl??? ekipleri, �elebi Adas? yak?nlar?nda durdurduklar? botta Suriye ve Afganistan uyruklu 45 ka�a??n bulundu?unu belirledi. Yunanistan'?n Kos Adas?'na ge�meye �al??an ka�aklar, Milta Marina'daki karakola g�t�r�ld�.
9 metrelik botta 37 ka�ak
Turgutreis Mahallesi Akyarlar a�?klar?nda avlanan bal?k�?lar?n, 9 metrelik botta �ok say?da ki?inin bulundu?u ihbar? �zerine sahil g�venlik ekipleri b�lgeye hareket etti.
K?sa s�rede b�lgeye ula?an ekipler, Suriye uyruklu 37 ka�a??n bulundu?u teknenin su ald???n? ve batmak �zere oldu?unu tespit etti. 
Aralar?nda kad?n ve �ocuklar?n da bulundu?u ka�aklar, Turgutreis Sahil G�venlik Karakoluna getirildi. Island?klar? i�in �?�yen ka�aklara battaniye ve yiyecek verildi.
Bot su al?nca kaptan? y�zerek ka�m??
Suriye uyruklu ka�ak Muhdadham Alzahar,Bodrum'dan Yunanistan'a ge�meye �al??t?klar? s?rada teknenin su ald???n? s�yledi. 
Bir s�redir T�rkiye'de oldu?unu belirten Alzahar, "Yunanistan'a ge�ece?imiz s?rada bulundu?umuz bot ar?za yapt?. Daha sonra su almaya ba?lad?. Tekne kaptan? ise bottan atlayarak y�zerek ka�t?" dedi.
Kaynak:ulasimonline

15 Mayıs 2015, Cuma