Haberler > Turkcell Platinum Bosphorus Cup 2015 i�in geri say?m ba?lad?!

Yelken severlerin merakla bekledi?i, �Turkcell Platinum Bosphorus Cup 2015� i�in haz?rl?klar s�r�yor. ?stanbul�u d�nyaya tan?tan, b�lgenin en b�y�k yelken yar???na bu y?l 30 �lkeden 100�e yak?n teknenin kat?lmas? bekleniyor.
?stanbul�un �nemli spor etkinli?i Turkcell Platinum Bosphorus Cup 2015, 28 May?s�ta Caddebostan parkurunda ba?layacak� ?stanbul Bo?az?�nda g�rsel ve heyecanl? bir ?�len ya?atacak yar??ta, heyecan 30 May?s�ta geleneksel Bo?az yar??? ile doru?a �?kacak ve 31 May?s Pazar g�n� son bulacak. 14. kez ger�ekle?ecek olan Turkcell Platinum Bosphorus Cup 2015�i kazanan tak?m, �zel Bosphorus Cup D�ner Trofe Kupas?�n? evine g�t�rme hakk?na sahip olacak. 
Turkcell Platinum Bosphorus Cup 2015 yelken sporunu geni? kitlelerle bulu?tururken, ?stanbul�un g�zelliklerini t�m d�nyayla payla?arak �nemli bir tan?t?m g�revi �stleniyor. T�rkiye�de spor etkinlikleri konusunda �nc�, ORG Sports ile  T�rkiye Yelken Federasyonu taraf?ndan d�zenlenen, bu �nemli uluslararas? yelken yar??? T�rkiye�de futboldan sonra en �ok izlenen spor etkinlikleri aras?nda yer al?yor. 
?lk iki g�n Caddebostan a�?klar?nda �n elemelerle ba?layacak organizasyon, 30 May?s Cumartesi g�n� ?stanbul Bo?az?�nda devam edecek. Bo?az�?n, muhte?em yap?lar?n, erguvanlar?n olu?turdu?u e?siz fon ile hem ?stanbullular, hem de canl? yay?nlarla t�m yelken merakl?lar? �Turkcell Platinum Bosphorus Cup 2015� ruhunu ya?ayacak.
�Turkcell Platinum Bosphorus Cup 2015� ile ilgili, ORG Sports Kurucusu Orhan Gorbon; �B�lgedeki en �eki?meli yelken yar??lar?ndan olan organizasyonumuz, ?stanbullular? yelken sporuyla bulu?tururken ?ehri de d�nyaya tan?tmak i�in �nemli bir g�rev �stleniyor. ?zlemesi zevkli ve �evreyle dost yelken sporuna y�nelik bu b�y�k yar???, ?stanbul Bo?az?�nda 14 y?ld?r ger�ekle?tiriyor olmaktan b�y�k gurur duyuyoruz.� dedi.
Turkcell Pazarlama Direkt�r� Dilara Demir K?sak�rek, Turkcell Platinum�un 10 y?ld?r m�?terilerinin hayat?na h?z, konfor ve keyif katan ��z�mler sundu?unu belirterek; �Bir ayr?cal?klar d�nyas? olarak tasarlad???m?z Turkcell Platinum�la m�?terilerimizin t�m ileti?im ihtiya�lar?n? kar??larken, bir�ok alanda hayatlar?n? zenginle?tirecek ayr?cal?k ve f?rsatlar sunuyoruz. Bosphorus Cup, y?llard?r devam eden, merakla beklenen ve art?k uluslararas? boyutta takip edilen prestijli bir organizasyon. Bu organizasyona ismimizi vermekten ve destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. M�?terilerimiz, Turkcell Platinum Bosphorus Cup 2015 ile ilgili t�m merak ettiklerine ve s�rpriz tekliflerimize Twitter hesab?m?zdan ve Platinum uygulamam?zdan ula?abilir. Ayr?ca yar??? canl? izlemek isteyen m�?terilerimizin, Platinum web sayfam?z? veya Platinum uygulamam?z? takip etmeleri yeterli.�
�Turkcell Platinum Bosphorus Cup 2015�;  Zekeriyak�y K�Y projesi,  TAV Havalimanlar?, Nespresso ve The Grand Tarabya taraf?ndan da destekleniyor. Etkinli?in ana medya partnerli?ini NTV Spor, ev sahipli?ini ?stanbul B�y�k?ehir Belediyesi ve T�rkiye Yelken Federasyonu  �stleniyor. Di?er medya sponsorlar? aras?nda ise GQ ile MotorBoat & Yachting bulunuyor. 
Program:
28 May?s Per?embe        Antrenman Yar??? - Caddebostan Sahili
29 May?s Cuma              2 yar?? - Caddebostan Sahili 
30 May?s Cumartesi        Bo?az Yar??? - Be?ikta? - Tarabya 
31 May?s Pazar               2 yar?? - Caddebostan Sahili 
 
Bo?az Yar???�n? izleme parkuru: 
Ortak�y Meydan?, Ak?nt?burnu-Arnavutk�y, A?iyan, Tarabya Koyu yar???n en iyi takip edilebilece?i alanlar.
 
Kaynak:yatvitrini

13 Mayıs 2015, Çarşamba

Haberin Diğer Resimleri
  • Turkcell Platinum Bosphorus Cup 2015 i�in geri say?m ba?lad?!
  • Turkcell Platinum Bosphorus Cup 2015 i�in geri say?m ba?lad?!