Haberler > Bir g�n ge�irmenin bedeli 115 bin dolar.

Marmaris milyar dolarl?k mega yatlar?n u?rak mekan? olmaya devam ediyor. D�n Suudi Arabistan Kraliyet Ailesi'ne ait mega l�ks yat "El Salamh'?n gelmesinin ard?ndan bug�n de jet sosyetenin �nl� ailesi Latsis'e ait mega yat "Turama" geldi.
D�nyan?n en iyi 10 yat? aras?nda g�sterilen, k�resel magazin medyas? ve sosyetenin �nl� isimlerinden Yunan Latsis ailesine ait mega yat �Turama�, Marmaris�e demirledi.
D�nyan?n en iyi 10 yat? aras?nda g�sterilen, k�resel magazin medyas? ve sosyetenin �nl� isimlerinden Yunan Latsis ailesine ait mega yat 'Turama', Marmaris'e demirledi. 250 ton yak?t alan l�ks yat, yar?m milyon liradan fazla para b?rakt?. Kiral?k l�ks yatta bir g�n konaklaman?n bedeli ise 115 bin dolar.
T�rkiye'nin g�zde turizm merkezi Mu?la'n?n Marmaris il�esi, milyar dolarl?k mega yatlar?n u?rak mekan? olmaya devam ediyor. D�n Suudi Arabistan Kraliyet Ailesi'ne ait mega l�ks yat "El Salamh'?n il�eye u?rayarak k���k bir servet b?rakmas?n?n ard?ndan bug�n de jet sosyetenin �nl� ailesi Latsis'e ait mega yat "Turama" il�eye geldi. Sabah saatlerinde k�rfezden giri? yapan 117 metre uzunlu?unda ve 20 metre geni?li?indeki yat, liman?n k���k r?ht?m?na demirledi. Yunanistan'dan yak?t ikmali yapmak �zere Marmaris'e geldi?i �?renilen l�ks yat i�in ?zmir'den 7 TIR dolusu akaryak?t getirildi. Malta bayrakl? mega yat?n akaryak?t deposuna 250 bin litre mazot ikmali yap?l?rken, akaryak?t firmas?na 600 bin lira �dendi. L�ks yat?n i�inde Latsis ailesinin olup olmad??? hakk?nda ise bilgi al?namad?.
EN ZENG?N YUNANLI
Lamda Development'?n sahibi olan Latsis Group, �lkenin en g��l� ?irketi. Tekfenbank'?n eski sahibi EFG Bank, Paneuropean Oil, Hellenic Petroleum gibi bir�ok ?irketin hissedar? olan Latsis Group'un ba??nda ise �lkenin en zengin i?adam? Spiros Latsis bulunuyor. 9.1 milyar dolarl?k serveti bulunan Spiros Latsis, d�nyan?n en zengin 51'inci i?adam?. Spiros Latsis'in ye?eni olan ailenin veliaht prensi Paris Latsis ise, Hilton Otelleri'nin varisi Paris Hilton'la birlikteydi. Latsis ailesine ait yat kiralan?yor. Haftal?k kiras? 630 bin euro olan yatta bir g�n ge�irmenin �creti ise 115 bin dolar. Mega l�ks yatta helikopter pisti, kapal? ve a�?k y�zme havuzu, sinema salonu, su sporlar? ekipmanlar?, toplant? salonu, 100 ki?ilik konferans ve tiyatro salonu, internet kafe, masaj ve terapi odalar?, tenis kortu ve 70 yolcu kapasiteli 15 l�ks suit, 24 suit olmak �zere 39 kamara bulunuyor.
Kaynak:ulasimonline

11 Mayıs 2015, Pazartesi

Haberin Diğer Resimleri
  • Bir g�n ge�irmenin bedeli 115 bin dolar.
  • Bir g�n ge�irmenin bedeli 115 bin dolar.