Haberler > Kalam?? Yatch Show Ba?lad?

7-10 May?s tarihleri aras?nda gezilebilecek fuarda 170 tekne sergilenecek. Fuarda 250 milyon liral?k sat?? olmas? bekleniyor. 15 y?l sonra bir fuara ev sahipli?i yapacak Kalam?? marinada bu y?l tekne fiyatlar? 14 bin euro'dan ba?layarak, 15 milyon Euro'ya kadar �?k?yor.
170 TEKNE DEN?ZDE SERG?LEN?YOR
Daha �nce Hali�'te d�zenlenen Yatch Show bu y?l Kalam?? Marina'ya ta??nd?. Boylar? 3 metre ile 38 metre aras?nda motor yat, mega yat, katamaran, s�rat tekneleri ve yelkenlilerden olu?an 170 tekne 6-10 May?s tarihleri aras?nda yeni sahiplerini bulabilmek i�in sergilenecek. Bu y?l fuarda tekne fiyatlar? 14 bin Euro'dan ba?larken en pahal? teknenin fiyat? ise 15 milyon Euro. Bu teknenin T�rkiye'de �zel bir tersanede �retildi?i ve ilk defa sergilendi?i belirtildi.
�CRETS?Z TEKNELERLE YATLARA ULA?ILIYOR
Kalam?? Yat Liman?'nda ba?layan Yacht Show'da kara ba?lant?s? uzak olan iskeleler i�in ziyaret�ileri ta??yacak tekneler haz?rland?. �cretsiz olan bu tekneleri kullanacak ziyaret�iler fazla yorulmadan gezebilecekler. Bu y?l fuar? 50 bin ki?inin gezmesi beklenirken havadan g�r�nt�ledi?imiz fuarda l�ks tekneler g�z kama?t?rd?. Sergilenen tekneler, yatlar, mega yatlar, motor yatlar ve yelkenlilerde Yacht Show Kalam??'a �zel y�zde 20 ile y�zde 70 aras?nda de?i?en indirimler oldu?u belirtilirken fuar ve sonras?nda yap?lacak sat??lar?n 250 milyon liray? bulmas? bekleniyor. 
Fuar boyunca deniz severlerin istedikleri tekneleri denizde deneyebilecekleri belirtildi. 
Kaynak:aktueldeniz

8 Mayıs 2015, Cuma